lifecup

user stats

Member SinceFebruary 8, 2012
Last VisitApril 16, 2017

Contact

lifecup

personal statement


شرکت جام زندگی از بدو تاسیس مسیرهای متعددی را پیموده است تا بتواند روش های نوینی همگام با تکنولوژی روز دنیا جهت ارائه خدمات مطلوب تر بیابد که همین امر محقق گشته و می توانیم با افتخار اعلام کنیم جام زندگی به عنوان مدیران برتر ایران، بزرگان کارآفرین ایران، بزرگان آموزش و مهارت ایران، بزرگان رضایتمندی مشتری ایران و برند جام زندگی به عنوان برند شایسته ملی در کشور معرفی و افتخاری دیگر بر افتخارات این مجموعه اضافه شده است.

جام زندگی | حرفه ای بیندیش
http://www.Lifecup.ir

اطلاعات تماس با جام زندگی :
آدرس : میرداماد، میدان محسنی، خیابان بهروز، خیابان دفتری غربی، کوچه داراب نیا، پلاک 16، واحد 1
تلفن : 22228033 - 22228044

activity stream

No activity in the last 60 days.