radzimski

user stats

Member SinceApril 16, 2008
Last VisitMay 19, 2012

Contact

coordinator for

GDF - Government Document Format API
ITORG CMS

radzimski

personal statement

Krzysztof Radzimski
Born: 13.08.1975
Personal website: http://radzimski.pl
ITORG website: http://itorg.pl
ABC PRO website: http://abcpro.pl

From 2009-05 Owner ITORG. From 2006-09 to 2009-04 engineering team chief in the company CeBIP - Graduate School of Computer Science in Lodz, in 2000-2002 worked on the first Polish program selection of homeopathic medicines (Homeot 1,2,3), in in 2002-2005 participated in the development of advanced software control processes (Production Logistics for Dodoni SA Manufacturing. NET International Paper SA OSM Włoszczowa, NFL Kielce BigTor Ltd.), forwarding and Sales Force (Invoicing for Action SA, Action Framework for Action SA) implemented in listed companies. Since 2006, engaged in designing solutions for polish gonernment.

Skills

Administration
- Designer of web applications for polish government
- Author of IT solutions to the creation and publication of legal acts in XML format
- Expert of Interoperability Portal ePUAP

Computers and Programming
- Programming skills: Pascal (Delphi 4-7), C #
- Knowledge of VCL,. NET
- Knowledge of Web technologies: ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC 3, Web Services
- Knowledge of database technologies: MS SQL Server, PostgreSQL, O / R mappers (Xpo, Nhibernate)
- Knowledge of development tools: Borland Delphi, Visual Studio. NET
- Other: XML (XSD, XSLT) DXperience

Cannot resolve macro, as no renderers were found.[pl-PL]
Krzysztof Radzimski
Urodzony 13.08.1975 r.
WWW: http://radzimski.pl
Firmowa strona WWW: http://itorg.pl

Od 2009-05 Właściciel firmy ITORG i Wiceprezes ABC PRO Sp. z o.o.. Od 2006-09 do 2009-04 Dyrektor Pionu Oprogramowania, Wdrożeń i Analiz w firmie CeBIP - absolwent Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, w latach 2000-2002 prowadził prace nad pierwszym polskim programem doboru leków homeopatycznych (Homeo 1,2,3), w latach 2002-2005 uczestniczył w tworzeniu zaawansowanego oprogramowania kontroli procesów produkcyjnych (Logistyka Produkcji dla Dodoni S.A, Manufacturing .NET dla International Paper S.A., OSM Włoszczowa, Centrostal Kielce, BigTor sp. z o.o.), spedycyjnych i sprzedażnych (Fakturowanie dla Action S.A., Action Framework dla Action S.A.) wdrażanych w spółkach giełdowych. Od 2006 r. zajmuje się projektowaniem rozwiązań informatycznych dla administracji publicznej.

Umiejętności

Administracja
- Projektant aplikacji internetowych dla administracji publicznej
- Autor rozwiązań informatycznych związanych z tworzeniem i publikacją aktów prawnych w formacie XML
- Ekspert Portalu Interoperacyjności ePUAP

Informatyka
- Znajomość języków programowania: Pascal (Delphi 4-7), C#
- Znajomość technologii: VCL, .NET
- Znajomość technologii internetowych: ASP.NET Web Forms, Web Services, ASP.NET MVC 3,
- Znajomość technologii bazodanowych: MS SQL Server, PostgreSQL, O/R mappers (XPO, NHibernate)
- Znajomość narzędzi programistycznych: Borland Delphi, Visual Studio .NET
- inne: XML (XSD, XSLT), DXperience

activity stream

No activity in the last 60 days.

projects i'm following

No projects being followed.

forks

No forks.