thaianthem

user stats

Member SinceFebruary 10, 2016
Last VisitFebruary 10, 2016

Contact

thaianthem

personal statement

เพลงชาติไทย ฉบับ 2477 แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่าสืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมารวมรักษาสามัคคีทวีไทยบางสมัยศัตรูจู่โจมตีไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไทสยามสมัยบุราณรอดตลอดมาอันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทยน้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้าเอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชาเราจะสามัคคีร่วมมีใจรักษาชาติประเทศเอกราชจงดีใครย่ำยีเราจะไม่ละให้เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทยสถาปนาสยามให้เทอดไทยไชโย

เหล่าเราทั้งหลายขอน้อมกายถวายชีวิตรักษาสิทธิ์อิสสระณแดนสยามที่พ่อแม่สู้ยอมม้วยด้วยพยายามปราบเสี้ยนหนามให้พินาศสืบชาติมาแม้ถึงภัยไทยด้อยจนย่อยยับยังกู้กลับคงคืนได้ชื่นหน้าควรแก่นามงามสุดอยุธยานั้นมิใช่ว่าจะขัดสนหมดคนดีเหล่าเราทั้งหลายเลือดและเนื้อเชื้อชาติไทยมิให้ใครเข้าเหยียบย่ำขยำขยี้ประคับประคองป้องสิทธิ์อิสสระเสรีเมื่อภัยมีช่วยกันจนวันตายจะสิ้นชีพไว้ชื่อให้ลือลั่นว่าไทยมั่นรักชาติไม่ขาดสายมีไมตรีดียิ่งทั้งหญิงทั้งชายสยามมิวายผู้มุ่งหมายเชิดชัยไชโย

activity stream

No activity in the last 60 days.

projects i'm following

No projects being followed.

forks

No forks.